POPIS LÁNSKÉHO REJSTŘÍKU

Zemský Archiv Opava, Fond velkostatku Nový Jičín, Inventární číslo 5, signatura N2


Toto je kopie Lánského rejstříku (Lahn Register) vesnice Veřovice (Wernsdorf).

Lánský rejstřík je seznamem hospodařících rolníků, s uvedením rozlohy a kvality půdy

Kvalita půdy byla rozdělena do třech kategorií. Veřovice je obcí ve které byla veškerá půda zařazena do třetí (nejhorší) kategorie.

Rejstřík je datován rokem 1677 a je uložen v Zemském Archivu Opava. Místo uložení je zcela vyjímečné, protože všechny lánské rejstříky jsou uloženy v Zemském Archivu Brno, důvod proč je lánský rejstřík panství nový Jičín uložen v Opavě mě není znám. Snad se jedná o kopii.

Lánský rejstřík (Lahn Register) je psán německy a je setříděn sestupně podle velikosti selských gruntů.

První lánová vizitace byla sepsána v roce 1657 pro všechny moravské vesnice a města.

Důvodem k této vizitaci byla snaha poznat skutečný stav pro efektivnější stanovení daní. Tato první lánová vizitace byla podrobena ostré kritice, jakožto nedokonalá, proto se později přistoupilo k nové, druhé lánové vizitaci. Dalším důvodem pro novou vizitaci byly nájezdy Turků (respektive jejich tatarských spojenců) v 60. letech 17. století, které zpludrovaly a zpustošily východní pohraniční oblasti Moravy, takže mnoho gruntů uváděných v roce 1657 zpustlo. Tato druhá lánová vizitace proběhla v letech 1670 – 1679.

Wernsdorf je německým názvem obce Veřovice.

Grosse Pauern – velcí sedláci (dle velikosti obdělávané půdy)

Mittlere Pauern – střední sedláci (dle velikosti obdělávané půdy)

Kleinere Pauern – malí sedláci (dle velikosti obdělávané půdy)

Häußler – domkáři, chalupníci

Stück – znamená počet tratí obdělávané půdy

Gestorben – znamená zemřelý

Entgangen – znamená odešlý

Grundt – znamená grunt, selský statek

Mühl – znamená mlýn

Angeseßene označuje hospodářství, které bylo obsazeno sedlákem, či chalupníkem, jak během první tak i druhé lánové vizitace

Neugestiffte označuje hospodářství, které bylo obsazeno sedlákem, či chalupníkem, jak během druhé ne však první lánové vizitace

Neue öedung označuje hospodářství, které bylo obsazeno sedlákem, či chalupníkem, jak během první ne však druhé lánové vizitace

Alte öedung označuje hospodářství, které nebylo obsazeno sedlákem, či chalupníkem, ani během první, ani během druhé lánové vizitace

Fráze Jura Kubecžka vor Jan Hrbecžka znamná, že grunt držel Jura Kubecžka (v r. 1677), zmiňovaný Jan Hrbecžka je jméno předchozího držitele (v r. 1657).

Acker znamená obdělávaná půda. Termín mit acker znamená s obdělávanou půdou, termín ohne acker znamená bez obdělávané půdy.

Häußler ohne Acker znamená doslova, domkář bez obdělávané půdy , ale ve skutečnosti to znamená, že rozloha jeho půdy je menší než je tomu u sedláků a tudíž daně se pro něj počítají jiným způsobem.

Německy psaný dokument uvádí 2 jednotky – Metz a Achtel. Český název pro Metz je Měřice. Německý termín Achtel se v nezměněné podobě používá i v češtině. Zkratkou pro Metz bylo M, zkratkou pro Achtel bylo 8tl (protože acht znamená v němčině osm).
Tyto jednotky se používaly jako duté míry, zároveň však také jako plošné míry.

Duté míry
1 MĚŘICE (62.4 litrů) = 8 ACHTLů

Plošné míry
Plocha osetá 1 MĚŘICÍ se rovněž nazývala 1 MĚŘICE. 1/8 této plochy byl 1 ACHTL.
1 MĚŘICE je cca. 0.19 hektarů

Poslední tabulka je součtem za celou vesnici. Plocha uváděná v měřicích (Metz) se převádí do berních lánů (Lahn).

In the last sheet is summary for the whole village. The area mentioned in is converted to hide

Berní lán (Lahn) se opět skládal z 8 ACHTLů. Nezaměňovat s achtly uváděnými u měřice !!!

Ganze znamená úplný (berní lán).

Převádělo se následovně:

A. Sedláci
Pro půdu uvedenou 1. kategorii: 1 berní lán (Lahn) = 100 měřic (Metz)
Pro půdu uvedenou 2. kategorii: 1 berní lán (Lahn)= 125 měřic (Metz)
Pro půdu uvedenou 3. kategorii: 1 berní lán (Lahn)= 150 měřic (Metz)

B. Chalupníci
1 berní lán (Lahn)= půda užívaná 16 chalupníky. To znamená, že na jednoho chalupníka se počítalo =  2/4 achtlu z berního lánu.

Poznámka: velmi užitečné je srovnání lánských rejstříkůpozemkovými knihami. Zde je možno dohledat pozdější čísla gruntů a chalup. Například grunt užívaný vesnickým fojtem, neboli rychtářem (Richter) má číslo 1.

Dnes je tam restaurace NA FOJTSTVÍ

Wernsdorf

 

Befunden

 

Acker

1 Class.

2 Class.

3 Class.

Angeseßene mit Acker

Stück

M.

8tl.

M.

8tl.

M.

8tl.

Jan Neyßer Richter

2

 

 

 

 

42

 

Grosse Pauern

 

 

 

 

 

 

 

Jura Kubecžka vor Jan Hrbecžka

2

 

 

 

 

25

 

Mika Krupicza vor Jura Kral

1

 

 

 

 

25

 

Jura Sytsch vor Mika Foltik

2

 

 

 

 

25

 

Jura Großman vor Martin Großman

1

 

 

 

 

25

 

Jan Laczyna

1

 

 

 

 

25

 

1 Lat 6

9

 

 

 

 

167

 

 

Wernsdorf

 

Befunden

 

Acker

1 Class.

2 Class.

3 Class.

Grosse Pauern Grund

Stück

M.

8tl.

M.

8tl.

M.

8tl.

Jan Peter

2

 

 

 

 

25

 

Wawra Bartonu

2

 

 

 

 

25

 

Mathauß Mathaussu

1

 

 

 

 

25

 

Wassek Cžernoch vor Jura Bartonu

2

 

 

 

 

25

 

Jan Großman vor Jan Switak

2

 

 

 

 

25

 

Jan Brazda vor Jan Bossakh

1

 

 

 

 

25

 

Mittlere Pauern

 

 

 

 

 

 

 

Waczlaw Mathaussu vor Jura Czabak

2

 

 

 

 

20

 

2 Lat 7

12

 

 

 

 

170

 

 

Wernsdorf

 

Befunden

 

Acker

1 Class.

2 Class.

3 Class.

Mittlere Pauern

Stück

M.

8tl.

M.

8tl.

M.

8tl.

Martin Grygar vor Jan Grygar

1

 

 

 

 

20

 

Jan Koczyan vor Jura Koczyan

2

 

 

 

 

20

 

Anders Foltigk vor Mathauß Thoman

2

 

 

 

 

20

 

Martin Czabakh vor Jakub Czabakh

1

 

 

 

 

20

 

Ondra Lacyna vor Waclaw Papež

2

 

 

 

 

20

 

Jura Marku vor Ondra Marku

1

 

 

 

 

20

 

Kleinere Pauern

 

 

 

 

 

 

 

Jura Ordan vor Jan Ordan

1

 

 

 

 

10

 

3 Lat 7

10

 

 

 

 

130

 

 

Wernsdorf

 

Befunden

 

Acker

1 Class.

2 Class.

3 Class.

Kleinere Pauern

Stück

M.

8tl.

M.

8tl.

M.

8tl.

Jura Charamßa vor Jura Wodnarž

1

 

 

 

 

10

 

Jura Matzicžek vor Ondra Martinsky

1

 

 

 

 

10

 

Martin Cžernoch vor Jura Petter

1

 

 

 

 

10

 

Jan Machowsky vor Wassek Lossak

1

 

 

 

 

10

 

4 Lat 4

4

 

 

 

 

40

 

 

Häußler ohne Acker

Mathauß Machowsky vor Jan Wodnarž

Martin Lossak vor Waczlaw Mathuß

Jan Heralt vor Jura Heralt

Thomek Hlossak

Martin Machu vor Jura Mandu

Mika Sudolsky hat ein Mühl mit eines gang

Martin Machowsky vor Martin Mandu

7

Jan Petru grundstell ist 1667 gestiefft worden

 

Wernsdorf

 

Befunden

Neu öedung von 1657

Acker

1 Class.

2 Class.

3 Class.

Mitlere Pauern Grundt

Stück

M.

8tl.

M.

8tl.

M.

8tl.

Waczek Machowsky ist 1670 gestorben

1

 

 

 

 

20

 

Kleinere Grundt

 

 

 

 

 

 

 

Ondra Foltigk ist aus un Vermögenheit 1676 entgangen

1

 

 

 

 

20

 

5 Lat 2

2

 

 

 

 

40

 

 

Neu öedung grundt ohne Acker

Jura Neysar ist 1662 gestorben

Waczlaw Brtniku ist 1666 gestorben

2

Bey diesem Dorff sindt Vermeg Heußer Beschreibung 17 Heußl so in ander Grunde angebaut welche anjetz nicht mit, in die Lahn eingezogen worden

Extract Wernsdorf

 

 

 

 

 

Acker

1 und Secunda Class.

3 Class.

Extragen in Lahnes

Angeseßene Würth

Stück

 

M.

8tl.

Ganze

Achtl

1 Lat 6

9

 

167

 

 

 

2 Lat 7

12

 

170

 

 

 

3 Lat 4

10

 

130

 

 

 

4 Lat 7

4

 

40

 

3

3

Häußler ohne Acker 7

 

 

 

 

 

3

2

4

S(umm)a Angeseßene Würth 31

35

 

507

 

3

6

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

S(umm)a Neugestiefftes Heußl 1

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu öedung von 1657

 

 

 

 

 

 

 

5 Lat 2

2

 

 

30

 

 

 

2

2

1

4

4

grundt ohne Acker 2

 

 

 

 

 

 

 

S(umm)a Neu öedung grund 4

2

 

 

30

 

 

 

2

2

2

4

4